.

This is our page for you all Enjoy it !

Texty písní

Lordi - Hard Rock Hallelujah

Hard Rock Hallelujah!

The saints are crippled
On this sinners' night
Lost are the lambs with no guiding light

The walls come down like thunder
The rocks about to roll
It's The Arockalypse
Now bare your soul

All we need is lightning
With power and might
Striking down the prophets of false
As the moon is rising
Give us the sign
Now let us rise up in awe

Rock 'n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
Demons and angels all in one have arrived
Rock 'n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
In God's creation supernatural high

The true believers
Thou shall be saved
Brothers and sisters keep strong in the faith
On the day of Rockoning
It's who dares, wins
You will see the jokers soon'll be the new kings

All we need is lightning
With power and might
Striking down the prophets of false
As the moon is rising
Give us the sign
Now let us rise up in awe

Rock 'n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
Demons and angels all in one have arrived
Rock 'n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
In God's creation supernatural high

Wings on my back
I got horns on my head
My fangs are sharp
And my eyes are red
Not quite an angel
Or the one that fell
Now choose to join us or go straight to Hell

Hard Rock Hallelujah!

Rock 'n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
Demons and angels all in one have arrived
Rock 'n roll angels bring thyn hard rock hallelujah
In God's creation supernatural high

CZ překlad :

Hard Rock Haleluja!

Hard Rock Haleluja!

Svatí jsou ochromený

Na tuto hříšnou noc

Ztracená jsou jehňata s vůdčím světlem

Zdí padají dolů jako hrom

Rock válí se okolo

Je to Arockalypse

Nyní odhalíme vaší duši

Všichni se potřebujeme blýskat

Se sílou a mocí

Zvláštní proroci falše

Jako měsíc je rostoucí

Dát nám znamení
Nyní dovolte nám povstat v úctě

Rock'n'Roll andělé přinesou HARD ROCK HALELUJAH
Démoni a andělé všichni přijeli

Rock'n'Roll andělé přinesou HARD ROCK HALELUJAH

Božské stvoření nadpřirozeně vysoko

Pravdu věřících

Ty musíš zachránit

Bratři a sestry drží při sobě věrně

Den v rockingu

To je jeho výzva, vítězí

Ty budeš brzo vidět žolík královský

Všichni se potřebujeme blýskat

Se sílou a mocí

Zvláštní proroci falše

Jako měsíc je rostoucí

Dát nám znamení
Nyní dovolte nám povstat v úctě

Rock'n'Roll andělé přinesou HARD ROCK HALELUJAH
Démoni a andělé všichni přijeli

Rock'n'Roll andělé přinesou HARD ROCK HALELUJAH

Božské stvoření nadpřirozeně vysoko

Křídla na mých zádech

Mám rohy na mé hlavě

Mé tesáky jsou ostré

A mé oči jsou červené

Nejsem docela anděl

Čili on jednou padl

Nyní zvolte si zda připojílite se nebo půjdete přímo do pekla

Hard Rock Halelujah!
Hard Rock Halelujah!
Hard Rock Halelujah!
Hard Rock Halelujah!

Rock'n'Roll andělé přinesou HARD ROCK HALELUJAH
Démoni a andělé všichni přijeli

Rock'n'Roll andělé přinesou HARD ROCK HALELUJAH

Božské stvoření nadpřirozeně vysoko

HARD ROCK HALLELUJAH

Žádné komentáře